Pomůžeme vám s tím, jak zprocesovat žádost o podporu z programu Antivir.

Vláda České republiky schválila návrh programu na ochranu zaměstnanosti nazvaný „Program Antivirus“.

 

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce kompenzovat firmám vyplacené mzdové prostředky za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19.

 

Podmínky, za kterých bude kompenzace mezd poskytována, se dozvíte v našem článku Program antivirus. Zde Vám poskytneme důležité informace, jak si o kompenzaci požádat. 

 

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Období, za které je nyní možné uznatet náklady je od 12. března 2020 až 30. dubna 2020. Období je závislé na délce trvání nouzového stavu ČR. Je tedy možné, že se bude i prodlužovat.

 

Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Předpokladem je, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní.

 

Proces podávání žádostí

1) Způsob jak žádost podat 

Podávání žádostí o všechny příspěvky bude zcela elektronizované a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce.

 

Žádosti je nutné podat přes webovou aplikací, která je zřízena na https://www.uradprace.cz/ nebo přes web Ministerstva práce a sociálních věcí https://antivirus.mpsv.cz/. Pro podání je nutná datová schránka nebo zaručený elektronický podpis (jiná forma nebude akceptována). 

 

Povinnou přílohou podání žádosti je doklad o vedení účtu zaměstnavatele, na který bude příspěvek poskytován, jestliže takovýmto dokladem ÚP ČR již nedisponuje.

 

2) Kontrola úřadem práce

V procesu žádosti následuje kontrola obsahu žádosti úřadem práce. Při zjištění závady u žádosti (např. kontrolou vůči veřejným rejstříkům) předá ÚP ČR zaměstnavateli informaci, že musí zaslat žádost opravenou a oznámí mu, o jakou chybu se jedná.

 

3) Uzavření dohody 

V případě, že žádost byla doručena bez závad a kontrolou provedenou ÚP ČR bude předběžně konstatováno, že zaměstnavatel splňuje podmínky Programu Antivirus pro uzavření dohody, bude dohoda uzavřena.

 

Za řádné uzavření dohody lze tedy považovat takovou dohodu, která bude elektronicky za ÚP ČR podepsána a zaslána zpět zaměstnavateli stejným kanálem, jakým byla doručena (datová schránka, e-mail).

 

4) Vyúčtování a finanční úhrada

Zaměstnavatel je povinen vyplnit měsíční vyúčtování nákladů na náhrady mezd za každý měsíc a režim Programu Antivirus samostatně. Ty je poté povinen doručit ÚP ČR nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období.

 

ÚP ČR žádost vyhodnotí, a v případě že vyhodnocení nákladů bude oprávněné (dle údajů ve výkazu) dojde k výplatě příspěvku na konkrétní zaměstnance.

 

Závěr

Výše je shrnutí postupu, jak se dopracovat k úspěšnému podání žádosti o kompenzaci mzdy Vašich zaměstnanců. V případě nejistoty najdete více informací vždy na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, a také na stránkách Úřadů práce (viz. odkazy v textu),  radu Vám rádi bezplatně poskytneme i v naší koronavirové poradně.