Co musím udělat a co mi hrozí za porušení těchto nařízení?

Na celém území ČR se s účinností od 16. 3. 2020 do dne 24. 3. 2020 zakázal volný pohyb osob. Jedná se o plošnou karanténu na celém území naší republiky. 

 

Co to znamená? Jaké zákazy vznikly všem občanům v ČR dle tohoto opatření?  

Zákaz se vztahuje na volný pohyb osob na celém území celé naší republiky s výjimkou:

  1. cesty do zaměstnání a k výkonům podnikatelské činnosti,
  2. nezbytných cest za rodinou a blízkými příbuznými,
  3. obstarání každodenních potřeb - tj. zejména nákup léků, potravin, hygienických potřeb a zajištění krmiva pro zvířata,
  4. cesty za vyřízením neodkladných úředních záležitostí, bankovních a poštovních služeb,
  5. výkon zdravotnických a obdobných služeb, zajišťující bezpečnost a zdraví občanů ČR.

 

Práce

Pokud je to možné, v případě vyhlášení karantény, lidé, co mohou pracovat z domu, by měli požádat o tzv. homeoffice. Vláda také doporučila zaměstnavatelům, aby také podporovali dovolené či placené volno a pozastavili činnosti, které nejsou pro provoz nezbytné. 

 

Pohyb mimo domov 

Krátké procházky do přírody či nutné venčení psů jsou samozřejmě povoleny, na tyto se karanténa nevztahuje. Je třeba však postupovat velice obezřetně a nezdržovat se v kolektivu většího množství osob. Nejdůležitější je se vyvarovat kontaktu s ostatními lidmi! 

 

Zavedení povinnosti nosit roušky či obdobné pomůcky 

V návaznosti na opatření výše bylo vládou rozhodnuto, že pod pohrůžkou sankce, je zákaz vycházení na veřejnost bez roušky nebo jiné ochrany obličeje. Tato povinnost se vztahuje na všechny osoby v ČR, znamená to tedy i děti, a dokonce i nemluvňata! 

 

Co když karanténu, respektive vládní krizová opatření nedodržíte?

 

Přestupek a pokuty

Za porušení nařízené karantény, tedy volného pohybu, se můžete dopustit přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví, se kterými jsou spojeny sankce v podobě pokut až ve výši 3 mil. Kč.

 

Za nenošení ochranných pomůcek lze uložit každé osobě sankci až ve výši několika desítek tisíc korun. První pokuty již byly v ČR uloženy. 

 

Trestněprávní odpovědnost

Od 13.3.2020 byl koronavirus, respektive onemocnění COVID-19, zařazen na seznam nakažlivých nemocí dle § 152 trestního zákoníku, a jeho šíření se tak stává trestným činem, za který hrozí trest odnětí svobody až do výše dvanácti let! 

 

DOPORUČENÍ ZÁVĚREM 

V těchto těžkých chvílích je třeba, aby každý z nás přijal nařízení vlády zodpovědně, a chránil tak sebe i své okolí v pokračování raketového růstu šíření koronavirové nákazy. Lze tím dosáhnout kontroly nad touto nemocí a navrácení fungování ČR do "normálních" kolejí.