Jak to bude v této tíživé situaci s elektronickou evidencí tržeb?

V časech pandemie byly přijaty zákony ve zrychleném režimu jako opatření proti dopadům epidemie koronaviru. Jedním z těchto zákonů je i zákon, který pozastavuje EET.

 

O co se vlastně jedná? EET neboli elektronická evidence tržeb umožňuje evidenci provozoven, správu certifikátů pro evidování tržeb, k dispozici jsou přehledy údajů o evidovaných tržbách apod. Je to webová aplikace, která slouží poplatníkům pro správu údajů týkajících se evidence tržeb. Jejím hlavním cílem je narovnat podnikatelské prostředí v České republice, a to tak, že zajišťuje, aby ti, kteří neplatí daně, neměli výhodu oproti poctivým živnostníkům a podnikatelům.

 

Jaký má dopad pandemie koronaviru na EET?

Z důvodu vládního zákazu provozování podnikatelské činnosti po určitou dobu této epidemie, došlo k jejímu pozastavení. Jde o reakci na ekonomické důsledky epidemie koronaviru a nouzového stavu.

 

„S ohledem na další vývoj situace, zejména uzavření či omezení fungování části provozoven, by mohlo docházet i ke komplikacím pro nyní již evidující poplatníky, a to například při zajišťování technické podpory nebo aktualizace certifikátů. Z tohoto důvodu přistoupilo ministerstvo financí dočasně k úplnému pozastavení EET,“ vysvětlilo Ministerstvo financí. Toto opatření je součástí druhého takzvaného liberačního balíčku, jehož součástí je také prominutí záloh na daň z příjmu fyzických a právnických osob a prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za pozdní uhrazení této daně.

 

A co tedy takové pozastavení EET znamená?

Evidence tržeb bude pozastavena po dobu trvání nouzového stavu a tři měsíce po jeho skončení, tzn.  prostřednictvím vyhlášení tříměsíčního tolerančního pásma. Podnikatelé a další poplatníci, kterých se to týká, tedy nebudou muset evidovat své tržby po tuto dobu podle zákona o evidenci tržeb a úřady nebudou kontrolovat její dodržování.

 

Takové opatření se týká všech subjektů, tzn. jak podnikatelů z 1. a 2. vlny, kteří mohou přerušit evidenci, tak i podnikatelů ze 3. a 4. vlny, kteří nemusí s evidencí vůbec začínat.

 

Vláda uvedla, že s ohledem na opatření související s bojem proti koronaviru nelze zcela zajistit, že všichni poplatníci spadající pod EET budou mít dostatečnou technickou či administrativní podporu. Stát se tak snaží, aby lidé, jichž se EET týká, nemuseli chodit v současné době na úřady.

 

Tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem. Zjednodušeně řečeno: pokud kontroloři narazí na podnikatele, který po 1. květnu elektronicky neeviduje tržby, nedostane žádnou pokutu.

 

Co nového s Účtenkovkou?

Dochází nově k úplnému zrušení účtenkové loterie, která pouze dokončí své březnové kolo, tzn. že ještě v březnu lidé mohou EET účtenky sbírat a registrovat. Poslední slosování se tak uskuteční 15. dubna.